Schemat zachowania na przejeździe kolejowym

Data dodania: 19.09.2017


Przejazd kolejowy, a dokładniej kolejowo-drogowy, to miejsce przecięcia się w jednej płaszczyźnie drogi publicznej lub wewnętrznej z linią kolejową. Każdy kierowca ma obowiązek zastosować się do jasno określonych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać zbliżając się do takiego skrzyżowania. Przedstawiamy schemat zachowania na przejeździe kolejowym.

Prędkość, z jaką kierowca powinien dojeżdżać do przejazdu kolejowego, musi umożliwić mu bezproblemowe i bezkolizyjne zatrzymanie się przez skrzyżowaniem. Obowiązkowo należy zatrzymać się przed przejazdem kolejowym, co pozwoli nam dokładnie ocenić panującą sytuację. Po tym, jak pociąg pokona już przejazd warto poczekać, aż będzie on w takiej odległości, która pozwoli nam sprawdzić, czy nie zbliża się kolejny.

Kierowca ma absolutny zakaz objeżdżania opuszczonych szlabanów oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Ponadto należy wystrzegać się wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy oraz wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim. Całkowicie zabronione jest również omijanie pojazdu oczekującego na podniesienie zapór.

Jeśli zdarzy się tak, że podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy auto ulegnie unieruchomieniu z przyczyn techniczny, drogowych lub pogodowych, kierowca musi natychmiast usunąć go z przejazdu. Kiedy okaże się to niemożliwe, kierowca ma obowiązek ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie. Jeśli próby uruchomienia lub zmiany pozycji auta nie przyniosły efektu, należy nadawać sygnały świetlne dla maszynisty – za pomocą telefonu lub latarki należy wykonywać ruch kolisty ręki, kręcąc przy tym kółka.

Jeśli jednak dojdzie do kolizji auta z pociągiem, obowiązkiem uczestniczących
w wypadku jest poinformowanie odpowiednich służb ratunkowych. W przypadku, gdy auto nie jest własnością kierowcy, ma on obowiązek zawiadomić wypożyczalni samochodów Szczecin lub pracodawcę o zaistniałej sytuacji.

Kierowca przestrzegający zasad ruchu drogowego jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo sobie, pasażerom, a także innym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego znajomość tych zasad rzeczą przydatną i przede wszystkim niezbędną.

Wypożyczalnia samochodów Szczecin

Fado